Ayahnda

Ayahnda

Ahad, 27 April 2014

Kisah Thalut dan Jalut


“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah matinya (kering). Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis haiwan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sesungguhnya (terdapat) tanda-tanda (keEsaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan.”
(Surah Al-Baqarah ; ayat 164)


Assalammu'alaikum...wrth, hari ini Ahad 27 April 2014 Masihi bersamaan 27 Jamadil Akhir 1435 Hijrah. Dalam artikel kali ini hamba persembahkan sedikit kata-kata Ayahnda Sheikh Mahmud al-Majzub mengenai Aulia' dan kisah tentang Raja Thalut yang memimpin Bani Israil menentang tentera Palestina yang dipimpin oleh Jalut. Semoga dengan sedikit kisah ini dapat membuka mimda kita tentang Bani Israil dan Palestin yang mana kisah ini menjadi titik tolak mahsyurnya Ayahnda Nabi Daud a.s. Ayuh! marilah sama-sama menghayatinya.....


Kata-kata Hikmah Ayahnda Sheikh Mahmud Al-Majzub

Para Aulia’ tidak menyembunyikan ‘Ilmu’. Orang dunialah yang menyembunyikan ilmu, kerana ada kepentingan dan tidak ikhlas. Mereka takut anak murid mereka lebih bijak! Bersalahan dengan aulia’, mereka mahu murid-murid mereka lebih cemerlang dan Berjaya.

Dalam hadis Rasulullah s.a.w. menyatakan bahawa, para sahabat r.a.hum umpama bintang-bintang di langit. Walaupun mereka berlainan bidang seperti bertani, berniaga, kaya, miskin, panglima, hamba abdi dan lain-lain tetapi mereka mempunyai satu rahsia dengan Tuhan, iaitu memiliki sifat “kehambaan”. Inilah perjalanan Ahlullah.

Gagahnya satu-satu zaman itu disebabkan gagahnya para Aulia’ di zaman itu.

Kalau tidak ada para Aulia’ dan tidak ada orang yang takutkan Tuhan, qiamatlah dunia ini! Manusia pada hari ini boleh bernafas, boleh bernyawa disebabkan masih ada para Aulia’. Itu pun manusia masih berasa sombong dengan para Aulia’. Kalau boleh mereka hendak bunuh perjalanan para Aulia’.

Para Aulia’ ialah orang yang paling aktif dan paling sibuk dalam dunia ini. Sebab mereka faham dunia ini, “Jambatan ke Akhirat”. Mereka faham maksud surah “Wal-‘Asri”. Mereka tidak ada masa hendak buat kerja sia-sia.

Para Aulia’ yang bertugas di bumi Allah ini pada tiap-tiap satu masa ada 856 orang.  Tetapi yang paling ‘top’ di dalam menggelidah ‘dunia’ hanya ada 6 (enam) orang. Empat (4) 0rang kutub dan dua (2) orang Imaman. Mereka inilah tonggak dunia.

Untuk melahirkan manusia yang berperwatakan Aulia’, kena lahir daripada ayah yang soleh dan ibu yang solehah. Kita ambil contoh Maulana Muhammad Ilyas, Ghaust abad 14 Hijrah (Pengasas Jemaah Tabligh).

Kamu janganlah mengacau kerja para Aulia’! Kamu buatlah kerja kamu! Saya ajar kamu supaya bersesuaian dengan para Aulia’. Mudah-mudahan kamu jadi Aulia’.
Kisah Thalut dan Jalut

Kekalahan bani Israil dan Perampasan Peti dari Mereka.

Di dalam perjanjian lama dikatakan, bahwa setelah Musa a.s. wafat, tampil Yasyu’ bin Nun dari anak-cucu Yusuf a.s. memegang urusan Bani Israil. Dan bersamanya Bani Israil memasuki tanah yang telah dijanjikan kepada mereka ketika itu, yakni Palestina.

Negeri pertama yang mereka duduki adalah Kota Jericho di sebut Jerussalem. Allah s.w.t. telah memerintahkan supaya memasuki pintu gerbang kota itu dengan khusyu’ dan merendahkan diri kepada Allah Ta’ala, dan mengatakan, “Bebaskan!” atau “Ya Tuhan kami, bebaskanlah kami dari dosa-dosa”. Akan tetapi mereka melanggar perintah Allah dan memasuki kota itu dengan sombong. Mereka menganggap baik memilih fasik daripada meminta ampun kepada Tuhan sebagaimana telah diserukan kepada mereka. Oleh kerana itu, Tuhan menjadi murka dan menimpakan azab kepada mereka akibat perbuatan dosa mereka itu. 

Rujuk surah Al-Baqarah ayat 58 dan 59.

Yasyu’ yang memegang urusan Bani Israil di Palestina, dan mulailah dia memerintah hingga datang ajal. Setelah kematiannya, urusan itu dipegang oleh hakim-hakim yang memerintah selama beberapa tahun, tanpa mempunyai raja yang tegas dan mulia.

Dalam masa-masa itulah Bani Israil senantiasa menjadi mangsa serangan-serangan bangsa-bangsa tetangga.
Kebiasaan yang mereka ikuti ketika terjadi peperangan melawan musuh-musuh adalah meletakkan peti (tempat menyimpan Taurat) di hadapan mereka. Dengan demikian diharapkan mereka akan menang dengan tekad yang kuat.

Kemudian pecahlah perang berdarah antara Bani Israil dan orang-orang Palestina. Kerana Allah murka kepada Bani Israil akibat mereka telah melakukan dosa-dosa, maka mereka telah dikalahkan oleh orang-orang Palestina. Orang-orang Palestina itu telah menghina wanita-wanita dan anak cucu mereka, mengusir dari negeri mereka, merampas peti Tabut dan membawanya ke rumah Dajon, ‘tuhan’ mereka.

Di masa kekuasaan para hakim, Bani Israil berada dalam keterbelakang, sukuisme mengarah kepada kafilah-kafilah, dan hal itu terus berlangsung sampai tahun 1404 SM. Ketika itu tampil di antara mereka seorang pemimpin yang menyatukan kekuatan kafilah-kafilah mereka di bawah satu bendera, yang kemudian menjadi Raja Pertama kepada Bani Israil. Dalam sejarah Yahudi, ia dikenali dengan nama Paul, sedangkan Al-Quran menamakannya dengan Thalut.


Bani Israil Mencari Seorang Raja

Bani Israil diliputi kehinaan dan kerendahan setelah dikalahkan dan dirampas petinya. Menurut Perjajian Lama, pemuka-pemuka mereka pergi menghadap Samuel (dia adalah seorang hakim) meminta kepadanya supaya memilihkan seorang raja yang dengan pimpinannya dapat mempersatukan rakyat untuk memerangi musuh. Samuel mengetahui hakikat dan tabiat kaumnya, bahwa mereka saling tolak menolak antara satu dengan lainnya di dalam berperang. Oleh kerana itu, dia bertanya kepada mereka, “Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang?” Mereka mengingkari hal itu akan terjadi pada mereka, dan berkata, “Bagaimana mungkin kami tidak berperang untuk mengembalikan hak-hak kami, sedangkan musuh-musuh telah mengusir kami dari negeri kami”. 

Benarlah apa yang diduga oleh Samuel itu. Kerana ketika Allah memenuhi keinginan mereka dengan mewajibkan perang, ternyata mereka mundur enggan berperang, kecuali sekelompok kecil sahaja.

Di dalam Al-Quran dikatakan, “Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah Nabi Musa, yaitu ketika mereka berkata kepada Nabi mereka, ‘Angkatlah untuk kami seorang Raja supaya kami berperang di bawah pimpinannya di jalan Allah’. Nabi mereka menjawab, ‘Mungkin sekali jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang’. Mereka menjawab, ‘Mengapa kami tidak mahu berperang di jalan Allah, padahal sesungguhnya kami telah diusir dari kampong halaman kami dan dari anak-anak kami?’. Maka tatkala perang itu di wajibkan atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali beberapa orang saja di antara mereka. Dan Allah Maha Mengetahui siapa orang-orang yang zalim”.

(Surah Al-Baqarah ayat 246)


Thalut Menguasai Kerajaan

Masih di dalam Perjanjian Lama. Samuel memberitahu kepada Bani Israil bahwa Allah mengabulkan keinginan mereka dan mengangkat Thalut sebagai raja mereka. Dia adalah salah seorang di antara anak cucu Bunyamin. Akan tetapi Bani Israil itu merasa enggan dan menolak pengangkatan itu, kerana dia dianggap bukan dari keturunan terhormat. Menurut pandangan mereka, keturunan merekalah yang lebih banyak mengendalikan kerajaan dibanding Thalut. Dahulu, raja Bani Israil adalah dari anak cucu Yahuda, dan kenabian adalah dari anak cucu Lawi. Sedangkan Thalut adalah dari anak cucu Bunyamin yang termasuk orang-orang asing. Mereka juga menolak berkuasanya Thalut kerana alasan lain. Dia adalah seorang kafir, tidak mempunyai banyak harta, sedangkan bagi orang-orang Yahudi harta adalah salah satu di antara sebab-sebab utama bagi kemuliaan dan kehormatan.

Samuel menjawab kepada orang-orang yang membantah, bahwa Allah telah mengutus Thalut dan melebihkannya atas mereka dengan sifat-sifat yang mungkin untuk menjadi raja. Dan Allah telah memberi ilmu yang memungkinkan untuk mengetahui urusan-urusan politik dan merubah keadaan mereka dengan hikmah dan ilmu pengetahuan, sebagaimana Allah telah memberi kekuatan fisik yang menopang untuk dapat bersikap tabah dalam berperang atau ketika berhadapan dengan musuh kemudian nanti. Sesungguhnya Allah yang telah memilih Thalut untuk mengetahui urusan-urusan makhluk-Nya, kerana Dialah yang merubah urusan-urusan alam sebagaimana Dia kehendaki. Maka dia memberikan kerajaan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, kerana adanya suatu hikmah yang tidak diketahui oleh selain-Nya.

Firman Allah s.w.t. didalam surah Al-Baqarah ayat 247.

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka, ‘Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu’. Mereka menjawab, Bagaimana Thalut memerintahkan kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang dia pun tidak diberi kekayaan yang banyak?’ Nabi (mereka) berkata, ‘Sesungguhnya Allah telah memilihnya menjadi rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa (Dari sini, dapat diambil suatu pengertian bahwa kepimpinan yang benar itu bukanlah kerana keturunan, akan tetapi kerana kelebihan-kelebihan yang dituntut di dalam kepemimpinan. Yaitu kekuatan akal fikiran yang didasari ilmu pengetahuan yang luas yang menolong di dalam merubah urusan-urusan, dan kekuatan tubuh yang menolong di dalam memikul beban-beban kepemimpinan), Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.”


Tanda Thalut akan Menjadi Raja

Al-Quran menyebutkan  Nabi mereka telah memberitahu kepada Bani Israil bahwa tanda Thalut akan menjadi raja ialah, dia akan memimpin mereka kepada kemenangan dan tabut yang di dalamnya terdapat lambang kejayaan mereka dan ketenangan hatinya, yang di dalamnya terdapat peninggalan keluarga Musa a.s. dan Harun a.s. Misalnya sabak-sabak yang bertulis wasiat-wasiat Allah, akan kembali kepada mereka yang dibawa oleh malaikat.

Allah s.w.t. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 248, “Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka, ‘Sesungguhnya tanda dia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun. Tabut itu dibawa oleh malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.”


Thalut Menguji Pasukannya

Thalut menyeru kaumnya untuk berperang di jalan Allah, dan memerintah untuk memerangi musuh-musuh yang telah menghina mereka. Maka bersatulah pasukannya di bawah satu pimpinan untuk memerangi orang-orang Palestina yang dipimpin oleh Jalut (Dalam kitab Perjanjian Lama namanya adalah Jaliat) yang terkenal berani, kejam, yang kepahlawanannya dan kemenangan-kemenangannya tersebar ke seluruh bangsa yang berdekatan. Sehingga mereka merasa takut dan mundur untuk berperang bersama Thalut.

Thalut berjalan bersama pasukannya meninggalkan negeri mereka hingga mendekati daerah pertemuan dengan musuh. Ketika itu Thalut ingin menguji tekad pasukannya di dalam berperang, dan ingin mengetahui batas ketahanan serta ketaatan mereka kepadanya. Dan ketika mereka telah mencapai kepayahan dan kehausan, dia berkata kepada mereka, ‘Sesungguhnya kamu akan melewati sebatang sungai, dan dengan sungai itu Allah akan menguji kamu, supaya Dia membezakan antara yang taat dan yang ingkar. Maka barang siapa yang meminum air sungai itu dan tidak mencicipinya, ia adalah termasuk pengikut-pengikutku”. Maka ketika tiba di sungai itu, kebanyakan di antara mereka melanggar perintah Thalut, dan meminum tanpa bernafas atau mempedulikan larangan Thalut.

“Maka tatkala Thalut keluar membawa tenteranya, dia berkata, ‘Sesungguhnya Allah akan menguji kamu dengan suatu sungai. Maka siapa di antara kamu meminum airnya, bukanlah dia pengikutku. Dan barang siapa tiada meminumnya kecuali seceduk tangan maka dia adalah pengikutku.’ Kemudian mereka meminumnya kecuali beberapa orang di antara mereka”. 

Surah Al-Baqarah ayat 249.

Hikmah dari Thalut melarang tenteranya untuk minum air sungai, kecuali seceduk saja untuk sekadar membasahi hausnya, adalah sebagai latihan bagi tenteranya untuk menghadapi kesulitan-kesulitan dan hal-hal yang menakutkan di dalam peperangan. Dan barangkali itu adalah siasat perang yang dicarinya di balik larangannya itu, sebagaimana dikatakan oleh Syeikh Muhammad Abu Zahrah : “Sungai itu adalah pemisah antara Bani Israil dengan musuh-musuhnya. Dan mereka telah sampai di situ dalam keadaan sangat haus dan payah. Oleh kerana itu, Thalut merasa khawatir jika mereka berdiam di sekitar sungai itu dan memenuhi perut-perut mereka lalu berkumpul dan terus beristirehat. Sehingga apabila musuh-musuh mengetahui keadaan mereka, mereka akan melintasi sungai itu lalu menjauhinya. Oleh kerana itu, maka Thalut ingin membawa musuhnya ke dalam rounde pertama yang mengejutkan. Kemudian dia melintasi sungai itu sebelum musuh-musuhnya mengetahuinya…. Hal ini sesuai dengan siasat-siasat perang. Kerana serangan yang tiba-tiba dalam peperangan adalah senjata yang paling ampuh”.


Kemenangan Thalut

Thalut bersama orang-orang yang sabar atas kehausan dan kepayahan telah melewati sungai itu. Dan setelah pengikut-pengikut yang besar jumlahnya mundur, mereka mendapati jumlah mereka menjadi sedikit dan lemah di hadapan musuh-musuh mereka yang banyak.

Kemudian berkatalah sebahagian di antara mereka yang merasa takut oleh kerana banyaknya jumlah musuh, “Kita sekarang tidak mempunyai kekuatan lagi untuk melawat tentera Jalut”. Sedangkan sebagian lagi yang beriman tidak merasa takut oleh banyaknya jumlah musuh, kerana merasa yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Tuhan setelah mati nanti. Mereka berkata, “Berapa banyak terjadi bahwa pasukan yang sedikit jumlahnya dapat mengalahkan pasukan yang besar jumlahnya dengan izin Allah. Oleh sebab itu, hendaklah kita bersabar dalam menghadapi musuh. Sesungguhnya Allah akan memberikan kemenangan dan kekuatan kepada orang-orang yang bersabar”.

Tatkala orang-orang mukmin keluar untuk memerangi Jalut dan tenteranya, mereka lalu mengadap Allah sambil merendahkan diri, agar Dia memenuhi hati mereka dengan kesabaran dan meneguhkannya di medan perang, serta memenangkan atas musuh-musuhnya. Maka Allah memperkenankan doa mereka dan kemenangan. Daud telah berhasil membunuh Jalut, dan Allah s.w.t. memberinya kerajaan dari ilmu dan hikmah. 

Begitulah Allah s.w.t. menolong hamba-hambaNya yang soleh. Dan jika Allah Ta’ala tidak menjadikan orang-orang yang berbuat baik berkuasa atas orang-orang yang berbuat kerosakan untuk menghapuskan kerosakan mereka, dan jika tidak menjadikan sebagian orang-orang jahat berkuasa atas sebagian yang lainnya, niscaya bumi ini tidak akan makmur, dan akan tersebarlah kerosakan. Akan tetapi, Allah s.w.t. selalu berbuat baik dan melimpahkan karunia-Nya ke atas semua manusia.

Sila rujuk Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 249 hingga 251.

Dengan kesabaran dan ketabahan serta ketaatan kepada pemimpinnya, kadangkala golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak yang kurang kesabaran, ketabahan, persatuan dan ketaatan kepada pemimpinnya. Ini adalah fakta-fakta dari kebanyakan peperangan yang dimuat dalam sejarah-sejarah peperangan baik sekarang maupun dahulu. Maka sesungguhnya jumlah yang banyak itu bukanlah faktor terpenting bagi suatu pasukan ketenteraan untuk menang atas lawannya. Dan ini adalah sunnah Allah pada makhluk-Nya yang diperlihatkan oleh Allah kepada setiap bangsa tertindas yang ingin mengembalikan kehormatan dan kemerdekaannya.


Ayahnda Daud a.s. membunuh Jalut

Di dalam Al-Quran, tidak diterangkan secara terperinci bagaimana Nabi Daud a.s. membunuh Jalut. Namun dalam kitab perjanjian lama ada diterangkan secara terperinci, dan akan penulis kemukakan dengan ringkasnya.

Orang-orang Palestina telah mempersiapkan bala tenteranya untuk memerangi Bani Israil, dan Thalut bersama para pemuka Bani Israil tampil pula untuk menghadapinya. Masing-masing golongan berada di atas sebuah bukit, dan di antara mereka terdapat sebuah lembah. Hari demi hari berlalu, tetapi tidak satu golongan pun berani menyerang yang lainnya. Ketika itu dari bala tentera Palestina keluar seorang laki-laki yang bertubuh besar dan tampak menakutkan. Laki-laki itu bernama Jalut. Dia lah ketua pasukan tentera Palestina. Dia lengkap bersenjata dan di tangannya membawa panah yang sangat besar.

Jalut keluar dari pasukannya, lalu berdiri di tengah-tengah lembah dan mencabar barisan-barisan Bani Israil supaya memilih seorang laki-laki di antara mereka untuk bertanding dengannya. Dia berkata, “Jika laki-laki dari kamu itu dapat mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba kamu. Dan jika aku menang dan dapat membunuhnya, maka kamu semua menjadi hamba kami”.

Mendengar perkataan Jalut tadi, Thalut dan bala tenteranya takut dan mundur tidak mau bertempur. Jalut terus mencabar mereka selama empat puluh hari, pagi dan petang. Dan Thalut telah membuat perjanjian bahwa dia akan melimpahkan harta kepadas siapa saja yang dapat membunuh Jalut, dan akan mengawinkan dengan putrinya.

Seorang laki-laki dari Betlehem bernama Yassi mempunyai tiga orang anak laki-laki yang mengikuti bala tentera Thalut untuk berperang. Dia mempunyai anak keempat bernama Daud yang diutus untuk mengawasi keadaan saudara-saudaranya. Daud melihat jalut sedang mencabar Bani Israil untuk berkelahi, sedangkan orang-orang menjauhi kerana takut, dan Jalut terus menghina dan merendahkan mereka. Ketika itu tergeraklah hati Daud rasa ingin menyahut cabaran, dan minta izin kepada Thalut supaya mengizinkannya untuk melawan Jalut. Thalut tidak mengizinkan bahkan menakut-nakutkannya bahwa dia akan dikalahkan. Tetapi akhirnya dia pun mengizinkan juga untuk Daud melawan jalut, sambil memakaikan baju besi kepada Daud. 

Daud belum mengetahui bagaimana dia harus berjalan dengan baju besi itu, kerana belum terbiasa memakainya, oleh sebab sukar dia bergerak dengan baju besi itu lalu Daud menanggalkannya. Kemudian Daud mengambil tongkat dengan tangannya dan memungut lima batu licin dari lembah, lalu memasukkan batu-batu itu dan pelantingnya ke dalam kentongnya.

Ketika perkelahian dimulai, Jalut ingin mendahului Daud dengan lemparan lembingnya. Tetapi Daud lebih cepat daripada Jalut, lalu melemparkan batu dengan pelantingnya tepat mengenai kening Jalut. Orang besar itu (Jalut) jatuh berguling-guling di atas tanah, dan secepat kilat Daud melompat ke arah jalut, mencabut pedang Jalut dan memenggal kepala Jalut.

Orang-orang Palestina sangat takut ketika melihat pemimpin mereka terbunuh. Pergaduhan pun meledak dalam barisan mereka, lalu berbalik lari. Sedangkan Thalut bersama orang-orangnya, mengejar mereka dan banyak di antara orang-orang Palestina yang terbunuh.


Kematian Thalut dan Berkuasanya Daud sebagai Raja

Di dalam Perjanjian Lama juga dikatakan, setelah Daud berhasil membunuh Jalut, dia mendapat posisi yang baik di hadapan Thalut di samping menjadi seorang terkemuka di antara panglima-pamglima perang Bani Israil. Tetapi rasa iri telah merasuki hati Thalut yang melihat bahwa dalam diri Daud terdapat persaingan yang membayangkan dirinya. Apalagi Daud sangat mencintai seluruh Bani Israil. Selanjutnya, rasa iri itu berubah menjadi rasa dengki yang mematikan. Thalut berkali-kali berusaha untuk membunuh Daud, namun usahanya itu selalu gagal.

Kemudian pecahlah perang Jalbu’ yang dalam perang itu Bani Israil dapat merebut kembali tanah asal mereka, dan terbunuhnya tiga orang anak Thalut. Para pemanah orang-orang palestina melihat Thalut, lalu mengambil kesempatan dengan menghujaninya dengan anak panah. Thalut telah cedera parah, kemudian Thalut menyuruh pembawa senjatanya mencabut pedang dan menikam kepadanya, dengan maksud agar tidak mati dibunuh oleh musuh-musuhnya. Dan setelah kematiannya nanti supaya membuat patung dirinya. Tetapi si pembawa senjatanya itu enggan, lalu Thalut sendiri yang mengambil pedangnya dan menjatuhkan diri ke atas pedangnya dan matilah Thalut.

Setelah itu Daud a.s. menuju Gibran, kota Khalil sekarang. Kemudian datang pemuka-pemuka Yahudi dan mengangkatnya sebagai seorang Raja di negeri Yahudi. Sisa-sisa Bani Israil ternyata lebih dekat dan taat kepada Eshbushat, putra Thalut. Sehingga pecah pula peperangan antara orang-orang Daud a.s. dan oramg-orang Eshbushat sampai matinya putra Thalut itu. Setelah itu jadilah Daud a.s. Raja bagi anak cucu Bani Israil seluruhnya.

Ketika Daud a.s. menguasai seluruh Israil, baginda berumur 30 tahun, dan tempoh kekuasaannya ialah 40 tahun. Di Ghibran, baginda menguasai Yahudi selama 9 tahun 6 bulan, dan di Yerussalam, baginda menguasai seluruh Israil dan Yahudi selama 33 tahun.

Sebelum wafatnya, Ayahnda Daud a.s. telah mengangkat putranya, Sulaiman a.s. untuk menjadi penggantinya. Dan tatkala Sulaiman a.s. berkuasa, selesailah sudah tugas ayahndanya, kemudian Sulaiman a.s. menduduki negeri, mengatur kerajaan dengan peraturan yang baru, membangun tempat peribadatan dan baginda diberi hikmah. 

Demikian lah ringkasan yang dinukil dari Perjanjian Lama.

Wallahu’alam.

Kangar, Perlis Indera Kayangan