Ayahnda

Ayahnda

Selasa, 28 Ogos 2012

Ibnu Abbas r.a. bercerita tentang Sejarah Nabi Ismail a.s.


Assalammu'alaikum...wrt, hari ini Isnin 27/08/2012 bersamaan 09 Syawal 1433 marilah sama-sama kita baca dan hayati beberapa hadis tentang Ayahnda Ibrahim a.s. dan Nabi Ismail a.s.

Dari Abu Hurairah r.a. : Ada orang bertanya, "Wahai Rasulullah! Siapakah manusia yang termulia?" Baginda s.a.w. menjawab, "Yang paling bertaqwa kepada Allah (mematuhi perintahNya)". Mereka berkata : "Bukan ini yang hendak kami tanyakan kepada tuan". Baginda s.a.w. bersabda : "Jika begitu, Yusuf Nabi Allah anak Nabi Allah dan anak kekasih Allah". Mereka berkata : "Bukan ini yang hendak kami tanyakan kepada tuan". Baginda s.a.w. bersabda : " Kalau begitu, tentu kamu hendak menanyakan kepada saya tentang kepribadian orang Arab. Mereka yang baik pada masa jahiliah, mereka itulah yang lebih baik dalam zaman Islam, jika mereka mengerti".

(Hadis 1472 Shahih Bukhari)


Dari Samurah r.a., katanya : Rasulullah s.a.w. bersabda ; "Malam tadi saya bermimpi ada dua orang yang datang kepada saya, lalu saya temui. Seorang tinggi, hampir-hampir tidak dapat saya lihat kepalanya kerana tingginya. Orang itu ialah Nabi Ibrahim a.s."

(Hadis 1473 Shahih Bukhari)


Ibnu Abbas r.a. bercerita.

Dari Ibnu Abbas r.a., katanya : Mula-mula perempuan yang mengambil (memakai) ikat pinggang ialah ibu Nabi Ismail a.s., diambilnya ikat pinggag supaya hilang jejak oleh Sarah (ikat pinggang itu digunakan untuk mengikat pakaiannya supaya meleret ke tanah, supaya menghilangkan jejaknya di pasir). Kemudian Nabi Ibrahim a.s. membawa ibu Ismail dan anaknya yang masih menyusu, lalu ditempatkannya dekat perumahan Bait (Ka'bah), di bawah pohon Dauhah di tepi bakal sumur Zamzam, di perumahan masjid. Waktu itu tidak ada seorang pun yang tinggal di Mekkah dan di situ air pun tidak ada.

Nabi Ibrahim a.s. lalu menempatkan keduanya di sana dan diletakkannya di sisi keduanya sebuah tempat makanan yang berisi kurma dan sebuah tempat minum yang berisi air. Kemudian Nabi Ibrahim a.s. berangkat. Ibu Ismail lalu mengikutinya sambil berkata : "Wahai Ibrahim! Tuan hendak kemana? Sampai hatikah tuan meninggalkan kami di lembah yang tidak ada manusia dan tidak pula ada sesuatunya di sini". Diucapkannya perkatan itu berulang-ulang. Nabi Ibrahim a.s. tiada menjawab. Tanya ibu Ismail kepadanya : "Tuhankah yang menyuruh tuan berbuat begini?" Jawab Nabi Ibrahim a.s. : "Ya!" Kata ibu Ismail : "Jika begitu, Tuhan tidak akan menyia-nyiakan kami".


Kemudian ibu Ismail kembali dan Nabi Ibrahim a.s. pun terus berjalan. Ketika ia berada di Saniah, di tempat yang kira-kira tidak kelihatan oleh ibu Ismail, Nabi Ibrahim a.s. mengadap ke arah Bait, kemudian ia berdoa dengan beberapa kalimat, sambil mengangkat kedua tangannya. Doanya : "Wahai Tuhan kami! Sesungguhnya aku menempatkan sebahagian dari keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat Rumah Suci Engkau. Wahai Tuhan kami! Supaya mereka tetap mengerjakan sembahyang. Sebab itu, jadikanlah hati manusia tertarik kepada mereka, dan berilah buah-buahan, menjadi rezeki mereka, mudah-mudahan mereka berterima kasih!"

Kemudian ibu Ismail menyusukan anaknya dan meminum air yang disediakan itu. Ketika air yang dalam tempat air itu habis, ia dan anaknya merasa haus. Ketika ia memandang anaknya membalik-balik, ia pun pergi kerana tak sampai hati melihat anaknya. Maka dilihatnya bukit Safa paling dekat kepadanya. Lalu ia berdiri ke sana dan menghadap ke lembah, kalau-kalau ada orang. Tetapi ia tidak melihat seorang jua pun. Ia turun dari safa. Ketika ia di lembah, diangkatnya tepi bajunya, kemudian ia berjalan cepat-cepat seperti ia melewati lembah. Kemudian ia tiba di Marwah, lalu ia berdiri di situ dan melihat kalau-kalau ada orang. Tetapi ia tiada melihat seorang jua pun. Dilakukannya yang demikian itu sampai tujuh kali.Ibnu Abbas r.a. berkata : Nabi s.a.w. bersabda ; "Kerana itulah orang haji mengerjakan Sa'i di antara Safa dan Marwah". Ketika ibu Ismail berada di Marwah, ia mendengar suara, lalu ia berkata kepada dirinya sendiri : "Dengarlah!" Kemudian ia berhati-hati mendengarkannya, maka didengarnya pula suara itu. Ia berkata : "Sesungguhnya engkau telah terdengar akan suara, adalah kiranya pertolongan ada di sisi engkau". Tiba-tiba di situ ada malaikat dekat tempat zamzam, lalu ia menggali dengan tumitnya atau dengan sayapnya, sehingga keluarlah air. Ibu Ismail lalu membendungnya dengan tangan begini ; Ia menyauk air itu untuk mengisi tempat airnya, dan air itu pun terus menyembur sesudah disauk.

Ibnu Abbas r.a. berkata : Nabi s.a.w. bersabda : "Mudah-mudahan Tuhan mengasihi ibu Ismail! Jika dibiarkannya zamzam, atau tidak disauknya air itu, sesungguhnya akan menjadi mata air yang mengalir". Sabda Baginda s.a.w. lagi : "Ibu Ismail lalu minum dan menyusukan anaknya. Malaikat berkata kepadanya : "Janganlah engkau takut akan binasa! Sesungguhnya di sini Baitullah yang bakal dibangun oleh anak ini dan ayahnya, dan sesungguhnya Tuhan tidak akan menyia-nyiakan penduduk tempat ini". Dan tinggi Baitullah itu dari tanah sebagai munggu, yang dilanda oleh banjir di sebelah kanan dan kirinya. Demikianlah keadaan perempuan itu, sehingga lalulah serombongan dari suku Jurhum yang datang dari jalan Kada' (Kaf Dal Alif Hamzah), lalu mereka itu berhenti di hilir Mekkah. Mereka melihat burung berputar-putar di udara, lalu mereka berkata : "Burung ini berputar di atas air. Sebenarnya kita di lembah ini belum pernah menemui tempat yang di situ ada air". Mereka lalu mengirim seorang atau dua orang utusan. Tiba-tiba utusan itu menemui air, segera mereka kembalin dan terus dikhabarkannya pada mereka (kawannya) bahwa di situ ada air. Lalu mereka berkata : "Adakah engkau mengizinkan kami tinggal di tempatmu?" Jawab perempuan itu : "Ya, tetapi kamu tidak berhak atas air ini!" Kata mereka : "Ya, baiklah!" Ibu Ismail menerima mereka dengan baik, kerana dia ingin ada orang lain bersama dia dan anaknya.

Mereka lalu tinggal di situ bersama-sama dengan keluarga mereka, sehingga terjadilah beberapa rumah tangga mereka, sedang Ismail telah agak besar (hampir dewasa). Ia mempelajari bahasa Arab dari mereka, Ia amat dikasihi mereka. Ismail amat menarik dan mengagumkan mereka, ketika itu umurnya hampir dewasa. Mereka mengawinkan Ismail dengan seorang perempuan di antara mereka, dan ibu Ismail pun meninggal.

Sesudah Ismail kawin, datanglah Nabi Ibrahim a.s. melihat anak isteri yang ditinggalkannya, tetapi beliau tiada menemui Ismail. Nabi Ibrahim a.s. lalu bertanya pada isteri Ismail dari hal keadaannya. Kata isteri Ismail : "Ia pergi mencari keperluan kami". Kemudian Nabi Ibrahim a.s. menanyakan dari hal penghidupan dan keadaan mereka. Kata perempuan itu : "Kami dalam keadaan sengsara, kami dalam kesempitan dan kesudahan". Ia mengadukan halnya kepada Nabi Ibrahim a.s. Maka Nabi Ibrahim a.s. berkata : "Apabila suami engkau pulang, sampaikanlah salam kepadanya dan katakanlah baginya supaya diubahnya bingkai(bendol) pintunya".

Setelah Ismail pulang, seolah-olah ia berasakan sesuatu, lalu ia bertanya : "Adakah ada orang datang kepadamu?" Jawabnya ; "Ya, ada orang tua datang kepadaku, lalu saya ceritakan kepadanya. Ditanyakannya bagaimana penghidupan kita, lantas saya ceritakan bahwa sesungguhnya kita dalam kepayahan dan kesusahan". Kata Ismail ; "Adakah ia memesankan sesuatu kepada engkau?" jawabnya : "Ya, disuruhnya saya menyampaikan salam kepada engkau dan dikatakannya, "Ubahlah bingkai pintumu!" Kata Ismail : "Itulah ayahku! Sebenarnya ia menyuruh saya supaya menceraikan engkau. Kembalilah engkau kepada keluarga engkau!" Ismail pun mentalaknya.Kemudian Ismail kawin dengan perempuan lain. Setelah beberapa lama Nabi Ibrahim a.s. datang kembali, tetapi tidak juga menemui Ismail. Ia lalu masuk ke rumah isteri Ismail, dan ditanyakan dari hal Ismail. Kata perempuan itu ; 'Ia pergi mencari keperluan kami!" kata Nabi Ibrahim a.s. : "Bagaimana keadaanmu?" Ditanyakanya hal penghidupan dan keadaan mereka. Jawabnya : "Kami dalam keadaan baik dan lapang". Dan perempuan itu pun memuji Tuhan. Tanya Nabi Ibrahim a.s. : "Apakah makananmu?" Jawabnya : "Daging". Tanya beliau lagi : "Apakah minumanmu?" Jawabnya : "Air". Lalu Nabi Ibrahim a.s. berdoa : "Wahai Tuhan, berilah kiranya keberkatan untuk mereka mengenai daging dan air!"

Nabi s.a.w. bersabda : "Ketika itu belum ada di situ tanaman yang berbiji. Sekiranya mereka mempunyainya, nescaya Nabi Ibrahim a.s. mendoakan keberkatannya. Maka yang kedua itu (daging dan air) di negeri lain dari Mekkah biarpun ada, tetapi tidak sesuai untuk jadi makanan utama.

Kata Nabi Ibrahim a.s. : "Apabila datang suami engkau, sampaikanlah salam kepadanya, dan suruhlah ia supaya menetapkan bingkai pintunya!" Ketika Ismail datang, ia bertanya : "Adakah sesiapa yang datang kepadamu?" Jabwab isterinya : "Ada! datang kepada kami seorang tua yang baik keadaannya". Dan perempuan itu pun memujinya. "Ia menanyakan tuan pada saya dan menanyakan bagaimana kehidupan kita, lalu saya ceritakan bahwa sesungguhnya kita dalam keadaan baik". Kata Ismail : "Adakah ia memesankan sesuatu kepada engkau?" Jawabnya : "Ada! Disuruhnya sampaikan salam kepada tuan dan disuruhnya supaya menetapkan bingkai pintu tuan". Kata Ismail ; "Itulah ayahku dan engkaulah yang dikatakan bingkai pintu. Beliau menyuruh saya supaya tetap beristerikan engkau".Beberapa masa kemudian sesudah itu Nabi Ibrahim a.s. datang kembali, dan didapatinya Ismail sedang meruncing anak panahnya di bawah pohon Dauhah, tidak jauh dari Zamzam. Setelah ia melihat ayahnya, ia berdiri menemuinya. Keduanya lalu berpelukan sebagaimana diperbuat seorang ayah dengan anaknya dan anak dengan ayahnya. Kemudian Nabi Ibrahim a.s. berkata : "Wahai Ismail! Sesungguhnya Tuhan memerintahkan satu perintah kepada saya".

Jawab Ismail : "Laksanakanlah apa yang diperintahkan Tuhan itu!" Kata Nabi Ibrahim a.s. : "Mahukah engkau menolong saya?" Jawab Ismail : "Saya bersedia menolong ayah". Kata Nabi Ibrahim a.s. : "Sesungguhnya Tuhan memerintahkan kepada saya supaya mendirikan Baitullah di sini". Ia menunjuk kepada tumpukan tanah yang tinggi di sekelilingnya. Sesudah itu keduanya meninggikan (memasang) binaan bait (Ka'bah). Nabi Ismail a.s. membawa batu dan Nabi Ibrahim a.s. memasangnya. Setelah pemasangan itu tinggi Nabi Ismail a.s. membawa batu (untuk berpijak Nabi Ibrahim a.s.). Nabi Ibrahim a.s. lalu berdiri di atasnya untuk memasang dan Nabi Ismail a.s. mengunjukkan batu. 

Sabda nabi s.a.w. : "Keduanya meneruskan pembinaan sampai selesai, lalu berputar sekeliling Ka'bah, sambil mengucapkan, "Wahai Tuhan kami! Terimalah kerja kami. Sesungguhnya Engkau mendengar lagi Mengetahui!"


(Hadis 1475 Shahih Bukhari)


ACA di pagi Syawal 1433H

Dari Abu Humaid Assa'idi r.a. ; Sahabat-sahabat bertanya : "Wahai Rasulullah! Bagaimanakah caranya kami selawat kepada tuan?" Rasulullah s.a.w. bersabda : "Bacalah yang artinya : "Wahai Tuhan! Berilah rahmat atas Muhammad, keluarganya dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberi rahmat atas keluarga Ibrahim. Berilah keberkatan atas Muhammad, keluarganya dan keturunannya, sebagaimana Engkau telah memberikan keberkatan kepada keluarga Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia".


(Hadis 1476 Shahih Bukhari)

1 ulasan:

 1. Assalamu alaikum wr wb,,senang sekali saya bisa menulis dan berbagi kepada teman2 melalui room ini, sebelumnya dulu saya adalah se orang TKW yg bekerja di kilang selangor malaysia, dan secara tidak sengaja sy lihat comentar pak Ramli dari singapur di internet tentang pesugihan dana hibah AKI SYEH MAULANA yg telah membuatnya sukses, saya pun coba buka situs pesugihan AKI SYEH MAULANA Di Website/situnya dan lihan no tlp aki, Saya pun langsug hubungi aki dan Semua petunjuk AKI saya ikuti dan uang RM 200 ribu yg sy minta benar benar terbukti dan semua utang saya lunas dan sisanya buat modal usaha, kata kata beliau yang selalu sy ingat setiap manusia bisa menjadi kaya, hanya saja terkadang mereka tidak tahu atau salah jalan. Banyak orang menganggap bahwa miskin dan kaya merupakan bagian dari takdir Tuhan, Takdir macam apa? Tuhan tidak akan memberikan takdir yang buruk terhadap kita semua, cobaan yang Tuhan berikan merupakan pembuktian seberapa kuat Anda bertahan di dalamnya, Tuhan tidak akan merubah nasib Anda jika Anda tidak berusaha untuk merubahnya. saya juga tidak lupa mengucap syukur kepada ALLAH karna melalui Ritual Penarikan Dana Hibah AKI ZYEH MAULANA saya Bisa sukses, Jadi kawan2 yg dalam kesusahan jg pernah putus asah, kalau sudah waktunya tuhan pasti kasi jalan asal anda mau berusaha, AKI ZYEH MAULANA Banyak Dikenal Oleh Kalangan Pengusaha Dan Artis Ternama Karna Beliau adalah guru spiritual terkenal di indonesia, jika anda ingin seperti saya silahkan Lihat No Tlp Aki Di website/internet ~>KLIK DISINI<~ Wassalam

  **** AKI MELAYANI SEPERTI: ***

  1.PESUGIHAN PUTIH
  2.UANG KEMBALI
  3.TERANSFER JANIN
  4.ANGKA TOGEL GHOIB.DLL..

  BalasPadam